logo slogan
поделиться

О нас

Публикации - Яцюк Виталия

ПУБЛИКАЦИИ - ЯЦЮК ВИТАЛИЯ.
полный текст публикаций здесь -
https://asm-md.academia.edu/VitalieIATIUC

Книги.
1.
 Rusu Nicolae,  Cernei Oleg, Mărgineanu Valentin, Iaţiuc Vitalie. LOCUINŢA ÎN CHIŞINĂU: GHID PRACTIC, PNUD Moldova, Chişinău, 2004, p.98.

2. Marc Bellanger, Vitalie Iaţiuc. RETROFITTING OF TYPICAL KINDERGARTENS. METODOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN, World Bank (Global Partnership for Education), Chisinau, 2007, p.84.

3. Gerald Thacker, Victoria Capatici, Vitalie Iaţiuc.

GHID PENTRU CONSTRUCȚIA ȘI PROIECTAREA CLĂDIRILOR INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI DIN REPUBLICA MOLDOVA, USAID ROLISP (Programul de consolidare a instituțiilor statului de drept), Chisinau, 2014, p.76 ISBN 978-9975-80-905-4.


Научные статьи, доклады.

4. DINAMICA DEZVOLTĂRII ARHITECTURAL-URBANISTICE or. SOROCA IN SECOLUL AL XX-lea, în ARTA, vol. XXV, nr.1, Chișinău, 2016, p.73-80.

5. ARHITECTURA DE CULT or. SOROCA. Monumente istorice dispărute, existente şi nerealizate, în MONUMENTUL XVIII, Iași, 7.11.2016, revista ARTA. Vol. XXVI, nr. 1, 2017, p.41-47.

6. Iaţiuc Vitalie, Amâiei Constantin. DEZVOLTAREA IDEILOR RESISTEMATIZĂRII CENTRULUI ORAȘULUI BACĂU, în  REPERE, anul VIII, nr.25, iunie, 2016, p.47-53.

7. FENOMENUL ORAȘULUI SOROCA LA FRONTIERELE ISTORICE ÎN SECOLELE AL XIX-LEA ȘI XX, în REPERE, anul VIII, nr.27/28, decembrie, 2016, p.30-61.

8. DENUMIRILE ORAŞULUI SOROCA ȘI ALE UNOR ORAȘE NISTRENE ÎN LUMINA SURSELOR CARTOGRAFICEArtă și civilizație medievală, ediția XXIV, Suceava, 23-24.11.2017, revista Akademos 4/2018, p.141-150, Academy of Sciences of Moldova, Chișinău, 2018.

9.  DESCOPERIREA FORTIFICAȚIEI ANTICE CARSIDAVA LA MARGINEA ORAȘULUI SOROCA. Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Ediția a X-a, AȘM, Chișinău, 30.05.2018.

10.  PREDECESORII AI OR. SOROCA - CARSIDAVA ANTICĂ ȘI OLCHIONIA MEDIEVALĂ. Monumentul, ediția XX-a, Iași, 4.10.2018.

11. Iaţiuc Vitalie, Ursu Nadejda, PROIECTUL HOTELULUI CHIȘINĂU, AL ARHITECTULUI ROBERT KURTZ - UN EXEMPLU REPREZENTATIV AL TENDINȚELOR ARHITECTURALE ÎN ȚĂRILE EUROPEI DE EST ÎN ANII '50 - ‘60 SEC. XX, Probleme actuale ale urbanismului și amenajării teritoriului, ediția a IX-a, 16.11.2018, Chișinău.

12. DEZVOLTAREA URBANA A ORAȘULUI SOROCA IN PERIOADA INTERBELICĂ. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba Iulia, 2018. 

13. FOLOSIREA DOCUMENTELOR ISTORICE ȘI A IMAGINILOR DIN SATELIT PENTRU CERCETAREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE A ORAȘULUI SOROCA ÎN ANTICHITATE ȘI ÎN EVUL MEDIU TIMPURIU. Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Ediția a XI-a, AȘM, Chișinău, 29.10.2019.

14.
Vitalie Iațiuc. Mariana Șlapac. CETATEA SOROCA ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI ARHITECTURII MILITARE EST-CARPATICE ȘI A EUROPEI DIN SECOLELE XIII-XVI.  Simpozionul National de Studii Culturale, Institutul Patrimoniului Cultural, Chisinau , 26.09.2019

 

 

 
Публикации - Яцюк Виталия